Παθήσεις Χεριού: Εκτινασσόμενος δάκτυλος (Trigger Finger)

Στις σελίδες που ακολουθούν θα περιγράψουμε τις πιο σημαντικές παθολογικές και τραυματολογικές καταστάσεις των αρθρώσεων του ανθρωπίνου σώματος.

Στόχος μας είναι να σας εξοικειώσουμε με σημαντικές έννοιες που συνδέονται με παθολογικές καταστάσεις έτσι ώστε να είστε σε θέση να κατανοήσετε μία συνομιλία με τον γιατρό που θα επιλέξετε.

Εκτινασσόμενος δάκτυλος (Trigger Finger)

Οι τένοντες οι υπεύθυνοι για την κάμψη των δακτύλων (καμπτήρες) κινούνται προκειμένου να λειτουργήσουν μέσα σε ενα ιστικό σωλήνα (έλυτρο). Σχετική στένωση του περιβλήματος του τένοντα προκαλεί πόνο,οίδημα και αναπήδηση του πάσχοντος δακτύλου. Η στένωση προκαλείται συνήθως απο ένα οζίδιο ή μια διόγκωση του τένοντα κεντρικότερα ενός σύνδεσμου( δακτυλιοειδής σύνδεσμος Α1). Μπορεί να πάσχει οποιονδήποτε δάκτυλο απο τη νόσο.

Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική διάνοιξη του συγκεκριμένου δακτυλιοειδούς συνδέσμου με άμεσα αποτελέσματα.

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους