Ανατομία Χεριού

Στις σελίδες που ακολουθούν θα περιγράψουμε τις πιο σημαντικές παθολογικές και τραυματολογικές καταστάσεις των αρθρώσεων του ανθρωπίνου σώματος.

Στόχος μας είναι να σας εξοικειώσουμε με σημαντικές έννοιες που συνδέονται με παθολογικές καταστάσεις έτσι ώστε να είστε σε θέση να κατανοήσετε μία συνομιλία με τον γιατρό που θα επιλέξετε.

Ανατομία Χεριού

Το χέρι αποτελείται από πολλά μικρά οστά:

  • τα οστάρια του καρπού (οκτώ οστά που δημιουργούν τον καρπό και προσφέρουν επιδεξιότητα και μεγάλο εύρος κίνησης στο χέρι)
  • τα μετακάρπια (πέντε οστά που συνθέτουν το μεσαίο τμήμα του χεριού) και
  • τις φάλαγγες των δακτύλων.

Τα δυο οστά του αντιβραχίου (η κερκίδα και η ωλένη) καταλήγουν στο χέρι δημιουργώντας τον καρπό.

Σε αυτό το πολύπλοκο σύστημα οστών και οσταρίων, που συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς συνδέσμους, επικάθεται ένα σύστημα τενόντων, που διακρίνονται σε καμπτήρες (συντελούν στο κλείσιμο των δακτύλων) και σε εκτείνοντες (συμμετέχουν στο άνοιγμα των δακτύλων). Οι τένοντες αυτοί προέρχονται από μύες τις περιοχής του αντιβραχίου και υποστηρίζονται από ένα σύνολο συνδέσμων, που επιτρέπουν την αρμονική λειτουργία του χεριού.

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους