Βλάβη Hill-Sachs

Είναι αποτέλεσμα εξαρθήματος της γληνοβραχιονίου άρθρωσης.Συμβαίνει εμβύθιση (εμπιεστικό κάταγμα ) της οπίσθιας επιφάνεια της κεφαλής του βραχιονίου (βλάβη Hill-Sachs) η οποία προσκρούει στην πρόσθια επιφάνεια του χείλους της ωμογλήνης.

Ανάλογα με την έκταση της βλάβης υπάρχουν και αντίστοιχες αρθροσκοπικές τεχνικές αποκατάστασης.

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους