Έσω Επικονδυλίτιδα

Έσω Επικονδυλιτιδα (Golfer’s Elbow)

Η έσω επικονδυλίτιδα, γνωστή σαν Golfer’s Elbow (ο αγκώνας του γκόλφερ), οφείλεται σε φλεγμονή στην περιοχή του έσω επικονδύλου.Απο τον έσω επικόνδυλο εκφύονται συγκεκριμένες μυικές όμάδες (οι καμπτήρες του αντιβραχίου και οι πρηνιστές μύες).Η βλάβη εντοπίζεται κυρίως μεταξυ της έκφυσης του στρογγύλου πρηνιστή και του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού.

Ο πόνος είναι στην έσω επιφάνεια του αγκώνα και επιδεινώνεται με ανύψωση βάρους όταν το χέρι βρίσκεται σε υπτιασμό.Σε προχωρημένες καταστάσεις μπορεί να παρουσιάζεται αδυναμία της συλληπτικής ικανότητας.

Οι δύο επικονδυλίτιδες μοίαζουν μεταξύ τους. Ως σύνδρομα υπέρχρησης η έσω επικονδυλίτιδα απαντάται σπανιότερα σε σχέση με την έξω επικονδυλίτιδα.

Η θεραπεία περιλαμβάνει ξεκούραση, τροποποίηση των δραστηριοτήτων, παγοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, ειδικούς νάρθηκες και φυσιοθεραπεία. Επι αποτυχίας των παραπάνω εφαρμόζουμε εντοπισμένες θεραπείες με κορτικοστεροειδή ή αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες.

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους