Υπηρεσίες

Θεραπεία οστεοπόρωσης

θεραπεια οστεοπορωσησ

Η οστεοπόρωση είναι ένα αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα χωρίς σύνορα. Πρόκειται για την συχνότερη πάθηση των οστών, η οποία αν αφεθεί χωρίς θεραπεία θα οδηγήσει σε απρόβλεπτες και δύσκολες για την ζωή μας, παθολογικές καταστάσεις.

Διαγνωστικές εξετάσεις οστεοπόρωσης

Σωστή διάγνωση

Οι μέχρι σήμερα θεραπευτικές αγωγές για την οστεοπόρωση δεν είναι επαρκείς, για αυτό η πρόληψη της νόσου έχει σπουδαία σημασία. Οι μετρήσεις της οστεοκαλσίνης και του οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού αντιπροσωπεύουν τους πιό αποτελεσματικούς δείκτες οστικής παραγωγής. Επίσης ο προσδιορισμός της πυριδολίνης των ούρων και μερικών άλλων πεπτιδίων βοηθούν στην διαγνωστική προσέγγιση της οστικής απορρόφησης.

Ακτινογραφία
θεραπεια οστεοπορωσησ

Από τις απεικονιστικές εξετάσεις είναι φανερό οτι η σωστή ακτινογραφία του πάσχοντος οστού, ιδίως όταν αφορά σε διερεύνηση πόνου σπονδυλικής στήλης, δεν μπορεί να παραληφθεί και πρέπει να αποτελεί αρκετές φορές τη βασική εξέταση, διατηρώντας επιφύλαξη για τις συνθήκες λήψης των ακτινολογικών πληροφοριών.

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
θεραπεια οστεοπορωσησ

Οι μετρήσεις οστικής μάζας αποτελούν πλέον εξετάσεις ρουτίνας για την παρακολούθηση της οστικής δομής των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών.Η απορρόφηση ακτίνων Χ διπλής ενέργειας-DXA, είναι μία μέθοδος πολύ διαδεδομένη.Είναι απαραίτητο να τονιστούν 2 σημεία:

 • η σωστή λήψη των μετρήσεων
 • η σωστή επεξεργασία από τον εργαστηριακό ιατρό και η ορθή αξιολόγηση των στοιχείων από τον κλινικό ιατρό

Ποσοτική αξονική τομογραφία (QCT)

θεραπεια οστεοπορωσησ

Η ποσοτική αξονική τομογραφία (QCT) και ιδιαίτερα η περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (pQCT) είναι μια άλλη μέθοδος ευρέως αποδεκτή. Το πλεονέκτημα της είναι ότι επιτρέπει ανίχνευση οστικών αλλαγών ακόμη και σε αρχικά στάδια.

Σπινθηρογράφημα οστών
θεραπεια οστεοπορωσησ

Το σπινθηρογράφημα οστών είναι μία απλή, εύχρηστη, μη επεμβατική τεχνική που παρέχει δυνατότητες μεταβολικής ανίχνευσης ολόκληρου του σκελετού. Με τη διερεύνηση όλου του φάσματος των μεταβολών του σκελετού απο τις πλαστικές μεταβολές ως τα αληθή πρόσφατα κατάγματα δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης του αιτίου του πόνου, καθως και της τυχόν ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή.

Τομογραφία SPECT

θεραπεια οστεοπορωσησ

Η σύγχρονη πρόταση είναι η χρήση τομογραφίας SPECT στη σπονδυλική στήλη (κυρίως στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης), με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής απεικονιστικής αξίας του σπινθηρογραφήματος στην παρακολούθηση των οστεοπορωτικών ασθενών.

Θεραπεία οστεοπόρωσης

θεραπεια οστεοπορωσησ

Τα τελευταία χρόνια κατέστη φανερό ότι, σύμφωνα με τις αρχές της ιατρικής της βασιζόμενης σε αποδείξεις, οι μελέτες των διαφόρων αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων πρέπει να έχουν ως κύριο τελικό σημείο την μείωση των καταγμάτων.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη θεραπεία της οστεοπόρωσης έχουν δύο βασικούς ρόλους.

Η πρώτη κατηγορία φαρμάκων είναι φάρμακα που δρουν αντι-απορροφητικά .Εμποδίζουν δηλαδή το στάδιο απορρόφησης της οστικής μάζας αναστέλλοντας τη καταστροφική δράση των οστεοκλαστών με διάφορους το καθένα τρόπους. Τέτοια φάρμακα είναι τα διφωσφονικά, η καλσιτονίνη, το denosumab, τα οιστρογόνα και η ραλοξιφαίνη.

Η δεύτερη κατηγορία φαρμάκων είναι αυτά που δρουν με αναβολικό τρόπο. Η δράση τους  είναι το ”χτίσιμο” νέου οστού δηλαδή η παραγωγή οστικής μάζας απο τους οστεοβλάστες. Με τον τόπο αυτό αυξάνεται η οστική πυκνότητα και μειώνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Τέτοια φάρμακα είναι η τεριπαρατίδη, η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη παραθορμόνη και το ρανελανικό στρόντιο.

Όσον αφορά την ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, η τελευταία μελέτη (WHI) έδειξε μείωση τόσο των σπονδυλικών, όσο και των μη σπονδυλικών καταγμάτων(ισχίου), αλλά λόγω της δράσης της στο μαστό και το καρδιαγγειακό σύστημα, η μακροχρόνια χορήγηση της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης καθίσταται προβληματική.

Χρονική διάρκεια της θεραπείας

Η απουσία επιστημονικών δεδομένων ευρείας κλίμακας δεν μας επιτρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα  θεραπείαςσε όλους τους ασθενείς.

Ο θεράποντας ιατρός θα πρέπει να κρίνει εξατομικευμένα, αναλογιζόμενος πολλούς παράγοντες:

 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας
 • Ηλικία 
 • Φύλλο
 • παρουία καταγμάτων
 • συνήθειες (αλκοόλ, κάπνισμα, διατροφή)
 • συνοδά προβλήματα υγείας

Ο περιοδικός έλεγχος των ασθενών καθορίζει την απόφαση για συνέχιση, διακοπή ή αλλαγή του φαρμάκου που λαμβάνουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η απόφαση αυτή να λαμβάνεται με πρωτοβουλία των ασθενών.

Η σωστή ιατρική πρακτική είναι η εξατομίκευση του προβλήματος και η  καλύτερη προσέγγιση είναι  η επανεκτίμηση της αγωγής ανά έτος.

 • Όσοι λαμβάνουν αγωγή με διφωσφονικά θα πρέπει να συζητούν με τον ιατρό τους το θέμα της συνέχισης ή όχι της αγωγής μετά την παρέλευση 3 με 5 ετών.
 • Όσοι λαμβάνουν αγωγή με παραθορμόνη ή τεριπαρατίδη πρέπει να σταματήσουν την αγωγή στους 24 μήνες ή να αλλάξουν φαρμακευτική αγωγή. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται εν αγνοία του ιατρού σας.

Όταν ένα άτομο παρουσιάζει καλή ανταπόκριση στην αγωγή μπορεί να τεθεί στη λεγόμενη ”περίοδο διακοπών από το φάρμακο” (drug holiday). Είναι μία περίοδος στην οποία διακόπτεται η χορήγηση του φαρμάκου (συνηθέστερα διφωσφονικού) και παρακολουθείται ο ασθενής με μετρήσεις οστικής πυκνότητας. Η περίοδος αυτή συνήθως έρχεται στα 5 χρόνια μετά τη θεραπεία ενώ κάποιοι την εφαρμόζουν όταν ο ασθενής έχει βελτίωση ή σταθερή τιμή στην οστική του πυκνότητα σε μετρήσεις που απέχουν 2 έτη μεταξύ τους.

Παρενέργειες

Η αγωγή με διφοσφωνικά ενδέχεται να παρουσιάσει κάποιες παρενέργειες. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες λήψης αυτών με μεγάλη προσοχή. 

Οδηγίες λήψης για λιγότερες επιπλοκές

 •  Ο ασθενής πρέπει να είναι τελείως νηστικός όταν λαμβάνει το φάρμακο. Γι αυτό και προτείνεται η λήψη να γίνεται αμέσως μετά την πρωϊνή έγερση μαζί με ένα ποτήρι νερό.
 • Μετά τη λήψη ο ασθενής δεν πρέπει για 30 λεπτά να ξαπλώσει, να σκύψει για πολύ ώρα (στρώσιμο κρεβατιών), να καθίσει (κάθισμα στην τουαλέτα) ή να οδηγήσει αυτοκίνητο. Το καλύτερο είναι να είναι όρθιος κυκλοφορώντας στο σπίτι. Σε ασθενείς που είναι αναγκασμένοι να μείνουν ξαπλωμένοι στο κρεββάτι καλόν είναι να δώσουμε άλλη θεραπεία.
 • Αφού περάσουν 30 περίπου λεπτά τότε ο ασθενής μπορεί να φάει το πρωϊνό του, το οποίο δεν πρέπει να περιέχει γαλακτοκομικά, διότι το ασβέστιο από τα γαλακτοκομικά ενώνεται με το φάρμακο και το φάρμακο δεν απορροφάται. Γαλακτοκομικά λαμβάνονται από το μεσημεριανό γεύμα και μετά.
 • Εάν ο ασθενής λαμβάνει και άλλα φάρμακα, μπορεί να τα λάβει μετά το πρωϊνό του.
 • Εάν ο ασθενής λαμβάνει φάρμακο για τον θυροειδή που θέλει και αυτό 30 λεπτά κενό στομάχι τότε η λύση είναι να το λάβει μισή ώρα πριν το Διφωσφονικό.
 • Επειδή τα Διφωσφονικά ερεθίζουν το στομάχι, σε ασθενείς που έχουν χρόνια γαστρίτιδα ή ευαίσθητο στομάχι, μπορούμε να χορηγήσουμε το προηγούμενο βράδυ από την λήψη των Διφωσφονικών, μια Πραζόλη για προστασία .

Εάν εφαρμοσθούν κατά γράμμα, οι παραπάνω οδηγίες, τότε το φάρμακο, περνά παρασυρμένο από το νερό, από τον οισοφάγο στον στόμαχο και με την ορθοστασία από τον στόμαχο στο έντερο, όπου και απορροφάται. Ο,τι αναστέλλει αυτή την πορεία, καθυστερεί το Διφωσφονικό στο στομάχι, το οποίο εάν διαλυθεί τοπικά, μπορεί και να ερεθίσει το στομάχι ή τον οισοφάγο αλλά και να μειώσει την απορρόφησή του στο έντερο.

Συχνές παρενέργειες

 • Κεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγος.
 • Γαστρεντερικές διαταραχές (δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσφαγία, οισοφαγίτιδα, διαβρώσεις οισοφάγου)
 •  Μυοσκελετικές διαταραχές (μυοσκελετικός πόνος)
 •  Οστεονέκρωση γνάθων (όταν συνυπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες)

Σπάνιες παρενέργειες

 • Ελκύσεις βλεννογόνου στόματος
 • Κνίδωση, αγγειοοίδημα
 • Διαταραχές οφθαλμών (ραγοειδίτις, σκληρίτιδα)
 • Στένωση οισοφάγου
 • Διαταραχές του δέρματος (εξανθήματα, κνησμός, ερύθημα,σύνδρομο Stevens-Johnson, σύνδρομο Lyell)
Άρθρα σχετικά με την θεραπεία οστεοπόρωσης

Τρόποι για να δυναμώσετε τα οστά σας

θεραπεια οστεοπορωσησ
Για την οστεοπόρωση ισχύει ότι και για τις περισσότερες ασθένειες, η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη θεραπεία. Η προστασία από την οστεοπόρωση πρέπει να αρχίσει νωρίς στη ζωή.Ευτυχώς σήμερα υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε ακόμα και…
Επιδημιολογικά δεδομένα οστεοπόρωσης
θεραπεια οστεοπορωσησ
Μερικά ενδεικτικά επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την οστεοπόρωση είναι τα ακόλουθα: 80% των ασθενών με οστεοπόρωση είναι γυναίκες. Το θήλυ φύλο έχει αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση οστεοπόρωσης Περίπου 1 στις 2 γυναίκες (50%) άνω των 50 ετών…

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους

 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Σπηλιωτοπουλος
 • Ορθοπαιδικος Αμπελοκηποι
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος

  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική του περιεχομένου της ιστοσελίδας orthosoma.gr με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου του βάση του Νόμου 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

  © 2024 - orthosoma.gr | Developed by NuLLFiX