Συνδεσμοπλαστική με τεχνική all inside

συνδεσμοπλαστική all insideσυνδεσμοπλαστική all inside

Η Τεχνική “All Inside” αποτελεί μια νέα ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ τεχνική αρθροσκοπικής αποκατάστασης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Αποτελεί επανάσταση γιατί συγκριτικά με τις παλαιότερες παραδοσιακές προσεγγίσεις στην συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, η τεχνική “All-Inside” προσφέρει:

 • Λιγότερο τραυματική τεχνική (εξωτερικά λιγότερες και μικρότερες τομές, εσωτερικά λιγότερα και μικρότερα οστικά κανάλια).
 • Εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου λόγω της μικρής παρεμβατικότητας σε οστά και ιστούς.
 • Λιγότερες επιπλοκές.
 • Ταχύτερη αποκατάσταση.
 • Φυσιολογική κίνηση και λειτουργία του γόνατος καθώς δεν επηρεάζονται βασικά ανατομικά στοιχεία.
 • Εξαιρετική σταθερότητα.

Η βασική φιλοσοφία της τεχνικής all-inside είναι η αποκατάσταση του προσθίου χιαστού με αυτομόσχευμα (τένοντα που λαμβάνεται από τον ίδιο οργανισμό και προσομοιάζει στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο). Για να αποκαταστήσουμε τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο εκτός από μόσχευμα, χρειαζόμαστε και δύο σταθερά σημεία όπου θα σταθεροποιήσουμε το μόσχευμα.

Με την εφαρμογή της τεχνικής all-inside τα σημεία αυτά διαμορφώνονται ανάστροφα (από μέσα προς τα έξω) και αποτελούν σημαντική καινοτομία. Τα οστικά αυτά κανάλια (σύραγγες) του μηρού και της κνήμης, έχουν μήκος που είναι σημαντικά μικρότερο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση περισσότερου υγιούς οστικού υποστρώματος. Ο περιορισμός του μήκους των καναλιών έχει πολλαπλά οφέλη. Αφενός ο τραυματισμός είναι μικρότερος, αφετέρου απαιτείται μικρότερο μόσχευμα για την αποκατάσταση της ανατομίας του χιαστού. Συνεπώς λαμβάνεται για αυτόλογο μόσχευμα μόνο ένας τένοντας (ο ημιτενοντώδης τένοντας). Η δότρια περιοχή βρίσκεται στην οπίσθια έσω γωνία της ιγνυακής χώρας. Αποτέλεσμα της λήψης του ενός μόνο τένοντα είναι η διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργικότητας καθώς διατηρούνται οι δύο από τις τρεις οπίσθιους μηριαίους (hamstrings) ανέπαφοι. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό για τον ασθενή, αφού οι οπίσθιοι μηριαίοι αποτελούν δευτερογενή σταθεροποιητή του γόνατος, μετά τους χιαστούς συνδέσμους.

Η σταθεροποίηση του μοσχεύματος στα οστικά κανάλια του μηρού και της κνήμης, γίνεται μέσω δύο μεταλλικών μικροσκοπικών εμφυτευμάτων-κουμπιών (endobutton). Τα κουμπιά αυτά προσαρμόζονται στο μήκος των καναλιών με χρήση ρυθμιζόμενων βρόχων (adjustable loops). Με την χρήση των κουμπιών αποφεύγεται η χρήση των απορροφήσιμων βιδών στα οστικά κανάλια, οι οποίες ενδέχεται να καταπονήσουν το μόσχευμα το οποίο και στην συνέχεια θα χαλαρώσει. Άλλος κίνδυνος από την χρήση της παλαιότερης τεχνικής με βίδες είναι πιθανή οστεόλυση και επακόλουθη διαπλάτυνση των καναλιών.

Η τεχνική all-inside αποσκοπεί στην ελάχιστη χειρουργική καταπόνηση των οστών και της άρθρωσης του γόνατος και έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη και γρηγορότερη αποκατάσταση των ασθενών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ως τεχνική εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς και στα παιδιά (έστω και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των οστών). Η αποκατάσταση του προσθίου χιαστού παλαιότερα δεν γινόταν σε παιδιά για να μην τραυματιστεί το οστό κατά την επέμβαση και δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξή του. Με την λογική αυτή το παιδί δεν αντιμετωπίζονταν και παρέμενε το πρόβλημα αστάθειας στο γόνατο του , αναγκάζοντας τον νεαρό αθλητή να εγκαταλείψει τις αθλητικές δραστηριότητες.

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους

 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Σπηλιωτοπουλος
 • Ορθοπαιδικος Αμπελοκηποι
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος

  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική του περιεχομένου της ιστοσελίδας orthosoma.gr με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου του βάση του Νόμου 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

  © 2024 - orthosoma.gr | Developed by NuLLFiX