Εκτινασσόμενος δάκτυλος (Trigger Finger)

Οι τένοντες οι υπεύθυνοι για την κάμψη των δακτύλων (καμπτήρες) κινούνται προκειμένου να λειτουργήσουν μέσα σε ενα ιστικό σωλήνα (έλυτρο). Σχετική στένωση του περιβλήματος του τένοντα προκαλεί πόνο,οίδημα και αναπήδηση του πάσχοντος δακτύλου. Η στένωση προκαλείται συνήθως από ένα οζίδιο ή μια διόγκωση του τένοντα κεντρικότερα ενός συνδέσμου (δακτυλιοειδής σύνδεσμος Α1). Μπορεί να πάσχει οποιονδήποτε δάκτυλο από τη νόσο.

Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική διάνοιξη του συγκεκριμένου δακτυλιοειδούς συνδέσμου με άμεσα αποτελέσματα.

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους