Σύνδρομο Dupuytren

Νόσος Dupuytren ονομάζεται η ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης. Η παλαμιαία απονεύρωση αποτελεί ανατομική κατασκευή η οποία ομοιάζει με μεμβράνη στην παλάμη του χεριού. Κατα την ανάπτυξη της νόσου σχηματίζονται οζίδια και χορδές οι οποίες αργότερα με την επέκταση της νόσου δημιουργούν δυσλειτουργία των δακτύλων (συγκάμψεις). Η αλλοίωση αρχίζει συνήθως στην περιοχή του παράμεσου δακτύλου και επεκτείνεται στο μικρό δάκτυλο. Η προσβολή είναι συνήθως αμφοτερόπλευρη αλλα σπανίως συμμετρική. Η νόσος είναι συχνότερη και βαρύτερη σε άτομα με επιληψία και σε άτομα εθισμένα στο αλκοόλ.

Η θεραπεία είναι χειρουργική και στόχος είναι η ολοκληρωτική αφαίρεση των χορδών που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της νόσου.

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους