Υπηρεσίες

Ρήξη χιαστού αποκατάσταση

ρηξη χιαστου κοστοσ χειρουργειο αποκατάσταση θεραπεια ρηξη χιαστου κοστοσ χειρουργειο αποκατάσταση θεραπεια

Οι 2 χιαστοί σύνδεσμοι  (Πρόσθιος ΠΧΣ και Οπίσθιος ΟΧΣ) λειτουργούν ως σύστημα, το οποίο αποτρέπει την προσθιοπίσθια και τη στροφική αστάθεια κατά την κίνηση της άρθρωσης.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) αποτελεί έναν πολύ σημαντικό για την σταθερότητα του γόνατος σύνδεσμο. Αποτρέπει την πρόσθια ολίσθηση και στροφή της κνήμης σε σχέση με τον μηρό. Ο τραυματισμός του ΠΧΣ γίνεται με μηχανισμό απότομης επιβράδυνσης σε αλλαγή κατεύθυνσης.

Ο ΟΧΣ βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα της άρθρωσης του γόνατος, συνδέει το μηριαίο με την κνήμη και παρεμποδίζει την υπερβολική οπίσθια μετατόπιση της κνήμης.

Ο ΠΧΣ και ο ΟΧΣ συνδέουν τα οστά μεταξύ τους.Ονομάζονται χιαστοί γιατί οι δέσμες των ινών τους χιάζονται στην πορεία που διαγράφουν μέσα στην άρθρωση.

Ρήξη πρόσθιου χιαστού

“Διάγνωση”
ρηξη προσθιου χιαστου μερικη ολικη κοστοσ αποκατασταση

Η ρήξη του ΠΧΣ είναι αποτέλεσμα στροφικής κάκωσης του γόνατος. Συμβαίνει πολύ συχνά σε αθλήματα υψηλών απαιτήσεων (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση) και μπορεί να συνοδεύεται από ενδαρθρικές( ρήξη μηνίσκων, οστεοχόνδρινη βλάβη) ή άλλες συνδεσμικές βλάβες. Συνήθεις μηχανισμοί ρήξης είναι η απότομη αλλαγή κατεύθυνσης, η απότομη επιβράδυνση, η λανθασμένη προσγείωση από άλμα και η απευθείας πλήξη του γόνατος.

Κατά τη ρήξη του ΠΧΣ μπορεί να υπάρξει αισθητός ή ακουστός ήχος  στην άρθρωση του γόνατος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η ρήξη του ΠΧΣ προκαλεί  αίμαρθρο (συλλογή αίματος στην άρθρωση του γόνατος).

Τα κυριότερα συμπτώματα μετά από ρήξη χιαστού είναι τα ακόλουθα:

 • έντονος πόνος άμεσα( τη στιγμή της ρήξης του Χιαστού)
 • άμεσα το γόνατο πρήζεται από την παρουσία αίματος εντός της άρθρωσης συνεπεία του αιμορραγούντα προσθίου χιαστού συνδέσμου
 • αδυναμία στήριξης
 • αδυναμία κάμψης-έκτασης (επώδυνος περιορισμός)
 • χαρακτηριστικό ήχο τη στιγμή που σπάει ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (αναφέρεται απο τον ασθενή)
 • Αίσθημα αστάθειας από τη στιγμή της κάκωσης και μετά, ιδιαίτερα σε στροφικές κινήσεις με αλλαγή της πορείας

Η διάγνωση της ρήξης του ΠΧΣ είναι κλινική και βασίζεται στο μηχανισμό της κάκωσης και την κλινική εξέταση. Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνει την διάγνωση και αναδεικνύει τις συνοδές βλάβες για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας.

Ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού

“Φιλοσοφία χειρουργικής επέμβασης”
ολικη ρηξη προσθιου χιαστου
Η ρήξη του προσθίου χιαστού αποτελεί μια ανατομική βλάβη η οποία αποκαθίσταται χειρουργικά με μία τεχνική που ονομάζεται συνδεσμοπλαστική.
Κατά τη συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου χρησιμοποιείται ένα μόσχευμα (συνηθέστερα αυτομόσχευμα) που λαμβάνεται από κάποιο άλλο σημείο κοντά στο γόνατο.
Μετά τη λήψη του, το μόσχευμα (τένοντας) τοποθετείται στην ανατομική θέση του συνδέσμου που έχει υποστεί τη ρήξη. Αυτός ο τένοντας παίζει το ρόλο ενός νέου συνδέσμου.Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές για την συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ. Σήμερα έχει επικρατήσει η ανατομική του αποκατάσταση.
Σε ολική ρήξη του ΠΧΣ εφαρμόζεται η τεχνική της μονής ή της διπλής δέσμης.Η τεχνική της διπλής δέσμης έχει ως στόχο την ανακατασκευή των δύο δεσμίδων ξεχωριστά αποκαθιστώντας ανατομικά τον χιαστό σύνδεσμο.
Η ανακατασκευή διπλής δεσμίδας είναι μια τεχνικά απαιτητική επέμβαση. Για την τελική επιλογή της τεχνικής λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς, σε συνδυασμό με την εμπειρία του χειρουργού.

Εξατομικευμένη προσέγγιση

ολικη ρηξη προσθιου χιαστου

Στο Ορθό-Σώμα η Αντιμετώπιση ανά περίπτωση αποτελεί τη βάση της επιτυχημένης συνδεσμοπλαστικής.

Στην απόφαση για το είδος ή την αναγκαιότητα του χειρουργείου παίζουν ρόλο ορισμένοι παράγοντες, όπως το επίπεδο δραστηριοτήτων του αθλητή-ασθενή, η ηλικία του, το ιατρικό ιστορικό του, καθώς και η διάθεσή του να τροποποιήσει αυτές τις δραστηριότητες).

Η εξατομικευμένη ανατομική συνδεσμοπλαστική για τον πρόσθιο χιαστό είναι ουσιαστικά η προσέγγιση αντιμετώπισης βασιζόμενη στις ανάγκες και την ανατομία του ασθενούς.

Με την εξατομικευμένη ανατομική συνδεσμοπλαστική (για τον πρόσθιο χιαστό) επιτυγχάνεται πιστή ανατομική αποκατάσταση του μοσχεύματος, προσφέροντας την μέγιστη δυνατή αντοχή και την καλύτερη λειτουργικότητά του.

Η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής είναι συνδυασμός παρεαγόντων όπως:

 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Σωματότυπος (σωματομετρικα χαρακτηριστικά)
 • Επιπέδο δραστηριότητας
 • Ανατομικών παραλλαγών (ιδιαιτερότητες) του γόνατος του ασθενούς
 • Είδος αθλητικής δραστηριότητας

Είναι πολύ σημαντικό ο χειρουργός να σχηματίσει το προφίλ του τραυματισμένου γόνατος και να καταλάβει τις απαιτήσεις του ασθενούς έτσι ώστε να εξηγήσει τις επιλογές και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι η σωστή αντιμετώπιση είναι εξατομικευμένη και διαφορετική για κάθε ασθενή.

Μοσχεύματα (Grafts)
μοσχευματα ολικη ρηξη προσθιου χιαστου

Τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται σήμερα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

α) αυτομοσχεύματα (προέρχονται από το σώμα του ασθενή)
β) αλλομοσχεύματα (προέρχονται από δότες)
γ) σε συνθετικά μοσχεύματα

Τα αυτομοσχεύματα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως. Τέτοια μοσχεύματα είναι ο επιγονατιδικός τένοντας (bone patellar tendon bone), οι οπίσθιοι μηριαίοι (hamstrings) και ο τένοντας του τετρακεφάλου (quadriceps tendon).

 • Τενόντιο μόσχευμα Ημιτενοντώδους – Ισχνού (Hamstrings).

Πλεονεκτεί κυρίως λόγω της πολύ μικρής τομής που απαιτείται για την λήψη του, του μικρού βαθμού νοσηρότητας της δότριας περιοχής και της ευκολίας τόσο στη λήψη οσο και  στην τοποθέτηση του.

 • Μόσχευμα από τμήμα του Επιγονατιδικού τένοντα.

Χαρακτηρίζεται από ταχύτατη ενσωμάτωση και πλήρη επαναγγείωση, στοιχεία που εξασφαλίζουν την αντοχή του. Απαιτητική τεχνική τόσο κατά τη λήψη όσο  και κατα την τοποθέτηση του μοσχεύματος.

 • Μόσχευμα προερχόμενο από τράπεζα ιστών (Ετερόλογο – Πτωματικό).

Αυτού του είδους τα μοσχεύματα κερδίζουν συνεχώς μεγαλύτερη θέση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Τα πλεονεκτήματα τους είναι η ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία και η απουσία νοσηρότητας της δότριας περιοχής.

 • Συνθετικό μόσχευμα.
Συνδεσμοπλαστική
συνδεσμοπλαστικη χιαστου all-inside
Συνδεσμοπλαστική είναι η χειρουργική πράξη με την οποια αποκαθίσταται η ρήξη ή η ανεπαρκής λειτουργία ενός απο τους χιαστούς.
Όταν ο πρόσθιος χιαστός ραγεί  δε μπορεί να γίνει συρραφή και να επουλώθει. Για τον λόγο αυτό αντικαθίσταται  από έναν σύνδεσμο (αυτομόσχευμα) μέσα από μια διαδικασία που διενεργείται αρθροσκοπικά (με κάμερα μέσω 2 μικρών οπών). Με χρήση κατάλληλων  εργαλείων και ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού επισκοπούμε την άρθρωση και ταυτόχρονα επιδιορθώνουμε τις ενδαρθρικές βλάβες. Η επέμβαση γίνεται με ραχιαία ή γενική αναισθησία.
 
Αρχικά λαμβάνεται μόσχευμα από περιοχή κοντά στο γόνατο (αυτομόσχευμα). Στη συνέχεια προετοιμάζουμε την άρθρωση διανοίγοντας σήραγγες (οστικά κανάλια) στο μηρό και την κνήμη.
 
Η διάμετρος αυτών καθορίζεται από το πάχος του μοσχεύματος που έχουμε λάβει. Μέσα σε αυτά τα κανάλια τοποθετείται και καθηλώνεται το μόσχευμά μας, που θα αποτελέσει το νέο πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο. 
 
Η καθήλωση του μοσχεύματος γίνεται με απορροφήσιμη βιδα και ένα ειδικό σύστημα που μοιάζει με κουμπί (button).
Μετεγχειρητική Αποκατάσταση
μετεγχειρητικη αποκατασταση ρηξη χιαστου

Η μετεγχειρητική περίοδος αποκατάστασης είναι εξίσου σημαντική με το χειρουργείο.

Ανάλογα με το μόσχευμα που επιλέγεται σε κάθε ασθενή ακολουθούμε αντίστοιχα προσαρμοσμένα πρωτόκολλα μετεγχειρητικής αποκατάστασης .Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε ασφαλή και άμεση επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους και στις αθλητικές τους δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει επιγραμματικά σταδιακή ανάκτηση του εύρους κίνησης, ενδυνάμωση του γόνατος και ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας (αντίληψη αίσθησης της κίνησης του σώματος).

Στους αθλητές αυξημένων απαιτήσεων τα πράγματα είναι περισσότερο δύσκολα.Η απόφαση επιστροφής ενός αθλητή στους αγώνες αποτελεί μία πρόκληση και συχνά αγχώδης διαδικασία για το  θεράποντα ιατρό της ομάδας. Δεν υπάρχουν σαφής κατευθυντήριες οδηγίες της διαδικασίας επιστροφής καθώς και του χρόνου που απαιτείται για έναν αθλητή να επανενταχθεί ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα επανατραυματισμού στο ανακατασκευασμένο γόνατο.

Σημαντικός  θεωρείται ο παράγοντας της ψυχολογικής κατάστασης ενός αθλητή . Ο φόβος επανατραυματισμού παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτροπή επιστροφής του στο άθλημα.

Απαιτείται  έρευνα ώστε να σχηματιστούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές που να επιτρέπουν στον αθλητή την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους με ασφάλεια και το συντομότερο δυνατόν.

Κόστος συνδεσμοπλαστικής προσθίου χιαστού

Το κόστος διαμορφώνεται από την τεχνική και την επιλογή του μοσχεύματος που θα χρησιμοποποιηθεί.

Ο ασφαλιστικός φορέας (ιδιωτικός ή δημόσιος) αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους μίας επέμβασης συνδεσμοπλαστικής προσθίου χιαστού.

Μερική ρήξη πρόσθιου χιαστού

“Θεραπευτική προσέγγιση”
μερικη ρηξη προσθιου χιαστου
 Ο  πρόσθιος χιαστός αποτελείται από ίνες που συνενούμενες μεταξύ τους ενισχύονται και δημιουργούν δέσμες. Αυτές οι δέσμες ινών χιάζονται στην πορεία τους μέσα στο γόνατο. Σε έναν τραυματισμό, ανάλογα με τη δύναμη που θα ασκηθεί στο γόνατο, μπορούν να κοπούν όλες αυτές οι ίνες («πλήρης ρήξη») ή μερικές από αυτές («μερική ρήξη του πρόσθιου χιαστού»).
Είναι γνωστό πως ο Πρόσθιος Χιαστός σύνδεσμος δεν επουλώνεται (βιολογική συγκόλληση) όπως άλλοι  σύνδεσμοι όταν τραυματιστούν. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα συντηρητικής αποκατάστασης ικανό  να αποκαταστήσει τον Πρόσθιο Χιαστό Σύνδεσμο. Η μοναδική μη χειρουργική-συντηρητική θεραπεία αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει άλλες δομές γύρω από το γόνατο ώστε να αναλάβουν και να επιτελέσουν ένα μέρος του ρόλου του. Σε άτομα χαμηλών κινητικών απαιτήσεων αυτό μπορεί και να αρκεί .Ο ρόλος του εξειδικευμένου χειρουργού είναι να αξιολογήσει αν η συντηρητική θεραπεία ανταποκρίνεται στο προφίλ του ασθενούς. 
Η συντηρητική αντιμέτωπη σε μερική ρήξη του ΠΧΣ είναι μια επισφαλής επιλογή καθώς κάτι που είναι ατελώς κομμένο είναι και μερικώς λειτουργικό. 
Η χειρουργική αποκατάσταση σε μερική ρήξη ΠΧΣ παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί ο σκοπός του χειρουργείου είναι  να διατηρηθούν ακέραιες οι λειτουργικά επαρκείς ίνες και με το χειρουργείο να ενισχυθούν . 
Η ενίσχυση του χιαστού διενεργείται και σε αυτή την περίπτωση με αυτομόσχευμα. 
Αποκατάσταση
ρηξη χιαστου αποκατασταση
Η χειρουργική αποκατάσταση δεν είναι πάντοτε απαραίτητη. Μερικού πάχους ρήξεις που δεν δημιουργούν αστάθεια στο γόνατο μπορούν να αντιμετωπισθούν συντηρητικά με ένα καλό πρόγραμμα αποκατάστασης και τη χρήση ενός λειτουργικού νάρθηκα για το γόνατο.
Ένα καλό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας στοχεύσει σε δύο κυρίως τομείς:
Μυϊκή Ισχύς – Όλοι οι μύες που περιβάλουν το γόνατο και ειδικά οι οπίσθιοι μηριαίοι θα πρέπει να ενδυναμωθούν. Οι ενισχυμένοι οπίσθιοι μηριαίοι εν μέρει αναλαμβάνουν τμήμα της σταθεροποιητικής δράσης του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου στην άρθρωση του γόνατος.
Ιδιοδεκτικότητα – Ειδικοί αισθητικοί υποδοχείς που βρίσκονται στον σύνδεσμο στέλνουν σημαντικές πληροφορίες στα κέντρα του εγκεφάλου για την ακριβή θέση του σώματος στο χώρο. Ο εγκέφαλος στη συνέχεια δίνει ειδικές εντολές στους μύες προκειμένου να γίνει ακριβής ρύθμιση των κινήσεων. Οι νευρικοί υποδοχείς γύρω από το γόνατο αλλά και στον σύνδεσμο θα πρέπει να επανεκπαιδευτούν προκειμένου οι μύες να αναλάβουν νέες δραστηριότητες για την ομαλή κίνηση της άρθρωσης.
Ένας Λειτουργικός Νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να σταθεροποιήσει και να προστατεύσει το πόδι για το πρώτο διάστημα. Συνήθως τοποθετείται από ειδικευμένους τεχνικούς και προσαρμόζεται ανατομικά στο πόδι του ασθενούς. Οι σύγχρονοι νάρθηκες είναι λεπτοί, αποτελούνται από ελαφριά και σύγχρονα υλικά και γίνονται εύκολα αποδεκτοί για καθημερινή χρήση από τους ασθενείς.
Κόστος

Το κόστος στην περίπτωση της χειρουργικής αποκατάστασης δεν διαφοροποιείται από αυτό της αποκατάστασης του χιαστού σε ολική ρήξη.

Σε συντηρητική αντιμετώπιση το κόστος αφορά τη χρήση ενός λειτουργικού νάρθηκα και το κόστος των φυσικοθεραπειών αποκατάστασης.Και τα δύο καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς.

Ρήξη οπίσθιου χιαστού

“Θεραπεία”
ρηξη οπισθιου χιαστου μερικη ολικη κοστοσ αποκατασταση
Ο οπίσθιος χιαστός αποτρέπει την οπίσθια μετακίνηση (ολίσθηση) της κνήμης σε σχέση με το μηριαίο (μηρό). Είναι ισχυρότερος από τον πρόσθιο χιαστό και τραυματίζεται πιο σπάνια.
 
Οι τραυματισμοί στον οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο δεν είναι τόσο κοινοί όσο άλλες κακώσεις του γόνατος. Διαγιγνώσκονται πιο δύσκολα και συχνά συνοδεύονται από τραυματισμούς και σε άλλες  ανατομικες δομές του γόνατος.

Ο συνηθέστερος μηχανισμός κάκωσης του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου είναι η άσκηση δύναμης στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος με κατεύθυνση προς τα πίσω και η διεθνής ορολογία του είναι ‘’dashboard injury”.

Στους αθλητές μπορεί να συμβεί από μια μεγάλη κάμψη του γόνατος πάνω στο οποίο πέφτει όλο το βάρος του σώματος.

Ολική ρήξη οπίσθιου χιαστού

“Χειρουργική επέμβαση”
Μοσχεύματα

Η χειρουργική αποκατάσταση της ρήξης του οπισθίου χιαστού και των συνοδών βλαβών στην άρθρωση επιτυγχάνεται αρθροσκοπικά με την χρήση των παρακάτω μοσχευμάτων:

 • Αυτομοσχεύματα. Ο τένοντας του επιγονατιδικού ή του τετρακεφάλου μυός καθώς και οι τένοντες του ημιτενοντώδη μυ και του ισχνού προσαγωγού αποτελούν σήμερα την συνηθέστερη επιλογή (όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν). Τα μοσχεύματα αυτά λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της επέμβασης από τον ίδιο τον ασθενή και για τον λόγο αυτό έχουν απόλυτη συμβατότητα με τον οργανισμό του.
 • Ετερόλογο Μόσχευμα προερχόμενο από δωρητή (Πτωματικό)
  Θεωρείται ως μόσχευμα εκλογής. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται ότι προσφέρει ένα πολύ ισχυρό μόσχευμα ( ιδίως η χρήση Οπισθίου κνημιαίου ή Αχιλλείου τένοντα), η ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία και η απουσία νοσηρότητας της δότριας περιοχής.
Συνδεσμοπλαστική Οπίσθιου Χιαστού

Έχουν αναπτυχθεί πολλές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της ρήξης του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου και ο κύριος στόχος αυτών είναι η αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας του συνδέσμου.

Όλες οι τεχνικές χρησιμοποιούν αρθροσκοπικά μέσα και διενεργούνται μέσα από μικρές τομές με τον λιγότερο επεμβατικό τρόπο.

Ο χειρουργός προετοιμάζει την άρθρωση για να δεχθεί το μόσχευμα, διανοίγοντας τις οστικές σήραγγες (μία στο μηρό και μία στη κνήμη).Τα σημεία επιλογής για την καθήλωση του μοσχεύματος  εξασφαλίζουν την ανατομική του τοποθέτηση. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένες σήραγγες θα περάσει και θα σταθεροποιηθεί το μόσχευμα με ειδικό σύστημα στον μηρό και με απορροφήσιμο κοχλία στη κνήμη.

Αποκατάσταση μετά απο συνδεσμοπλαστική ΟΧΣ
Η αποκατάσταση μετά από χειρουργείο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για την επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας βοηθάει στην ανάκτηση των κινήσεων και της δύναμης του γόνατος. Η φυσικοθεραπεία ξεκινάει τις πρώτες εβδομάδες μετά την επέμβαση.
Ο χρόνος αποκατάστασης μετά από ρήξη οπίσθιου χιαστού εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού και ειδικότερα από τις συνοδές κακώσεις. Συχνά, ο ΟΧΣ τραυματίζεται μαζί με άλλες δομές του γόνατος.
Για την πλήρη αποκατάσταση του συνδέσμου μπορεί να χρειαστούν από 6 έως 12 μήνες.
Κόστος συνδεσμοπλαστικής οπίσθιου χιαστού

Το κόστος διαμορφώνεται από την επιλογή του μοσχεύματος που θα χρησιμοποποιηθεί καθώς και τις συνοδές κακώσεις.

Ο ασφαλιστικός φορέας (ιδιωτικός ή δημόσιος) αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους μίας επέμβασης συνδεσμοπλαστικής οπισθίου χιαστού.

Μερική ρήξη οπίσθιου χιαστού

Οι ρήξεις του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου συνήθως δεν είναι πλήρεις και παρουσιάζουν ικανοποιητική δυναμική επούλωσης. Οι ασθενείς με  μερική ρήξη οπισθίου χιαστού επιστρέφουν συχνά στις αθλητικές τους δραστηριότητες χωρίς προβλήματα σταθερότητας του γόνατος.

Αποκατάσταση (συντηρητική αντιμετώπιση)

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος έχει μεγάλη δυνατότητα επούλωσης και επαναγγείωσης γεγονός που επιτρέπει την συντηρητική θεραπεία. Στις μεμονωμένες μικρού βαθμού ρήξεις του συνδέσμου,χωρίς συνοδές βλάβες το γόνατο τοποθετείται σε ειδικό λειτουργικό νάρθηκα ο οποίος ασφαλίζεται και προστατεύει την κνήμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μετακινηθεί προς την οπίσθια κατεύθυνση.

Για διάστημα 8-12 εβδομάδων περίπου, ο ασθενής φοράει τον ειδικό οπίσθιο νάρθηκα ο οποίος μετατοπίζει την κνήμη προς τα εμπρός  δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες επούλωσης. Παράλληλα  ο ασθενής ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης με ασκήσεις ενδυνάμωσης του τετρακεφάλου κυρίως.

 Ο ασθενής βαδίζει με την υποβοήθηση βακτηριών (πατερίτσες).Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην άσκηση εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Συνεργασίες με ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ομίλους

 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Αθηνα
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Σπηλιωτοπουλος
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος Αμπελοκηποι
 • Ορθοπαιδικος Αμπελοκηποι
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος
 • Ορθοπαιδικος Χειρουργος

  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική του περιεχομένου της ιστοσελίδας orthosoma.gr με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου του βάση του Νόμου 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

  © 2022 - orthosoma.gr | Κατασκευη Ιστοσελιδων Web Builders